bảng chữ cái Thần số học

Bảng chữ cái Thần số học là gì? Giải mã ý nghĩa và cách quy đổi chữ cái ra số

content Lần cập nhật cuối: 12 Tháng Chín, 2022
Bảng chữ cái Thần số học là gì? Giải mã ý nghĩa và cách quy đổi chữ cái ra số

Bảng chữ cái trong Thần số học dựa vào trường phái thần số học Pitago để tạo ra những tên gọi có sự cân bằng giữa các yếu tố.

Xem thêm